SIGISWALD KUIJKEN
La petite bande Sigiswald Kuijken Vrienden van LPB Het Bach Boek Het Mozart Boek Concerten Discografie Pers Summer academy Nieuws Contact


BUITENGEWONE ACTIE

Om in deze  CORONA-tijd de muziek  en de muzikanten te ondersteunen:
24 uur non stop  Palestrina-muziek in de Dom van Augsburg !   
Thomas E. Bauer, bekende duitse zanger en drijvende kracht achter het unieke Konzerthaus in Blaibach (na bij Regensburg, in Beieren)  organiseert  vanuit de prachtige Dom te AUGSBURG  op 20 en 21 november (vooravond van St Cecilia, patrones der muziek !) van 18h tot 18h een 24 uur durende "streaming" met live-uitvoeringen van werk van Pierluigi da Palestrina (1525 -1597)
 
Wij, Sigiswald Kuijken en Marleen Thiers sympathiseren van harte  met dit initiatief !!

In een zeer bijzonder artikel op vraag van de Süddeutsche Zeitung publiceerde Thomas Bauer  op 1 november een hoogst originele en symbolische oproep om in deze zgn corona-crisis "de muziek (en het concertleven) te redden"...
 
Hij alludeerde hierbij op de traditie die zegt dat de componist Pierluigi Palestrina  tijdens het Concilie van Trente (1562) de kunst-muziek in de Rooms-Katholieke Kerk "redde" van de ondergang: er waren toen veel kardinalen en andere invloedrijke krachten die de traditionele polyfonie uit de kerkdiensten wilden bannen omdat (volgens hen) de religieuze teksten door de ingewikkelde stijl niet  verstaanbaar genoeg overkwamen bij de gelovigen. Palestrina voerde toen zijn Missa Papae Marcelli uit in de Sixtijnse Kapel, en de geniale combinatie van eenvoud én kunst in dit stuk zou de gemoederen weer tot inkeer gebracht hebben ...
 
Palestrina als  redder der muziek : dit beeld  wil hier als een symbool staan - deze manifestatie wordt één aaneengesloten Hymne aan de muziek , aan de Liefde tot de muziek!  Werk van Palestrina en tijdgenoten zal 24 uur lang weerklinken in de gewelven van de Augsburger Dom, en via streaming zal het publiek dit van in de huiskamer kunnen meebeleven...
 
De link om de streaming te volgen is:
https://app.idagio.com/de/live/event/palestrina-a-global-prayer-for-the-people
Men moet zich registreren met Email-adres en een password (het is kostenloos)
 
Ikzelf, Sigiswald Kuijken en mijn echtgenote Marleen Thiers  zijn vol enthoesiasme ingegaan op Thomas' vraag om medewerking. In dit Palestrina-festijn vanuit  de Kathedraal van Augsburg, met medewerking van verschillende vokale duitse ensembles, zullen wij 2 maal instaan voor een instrumentaal intermezzo met werk uit Palestrina's tijd:
 • 20 november,  20:45 - 21:00  :
   Sigiswald Kuijken (viool) en Marleen Thiers (altviool)
  5 Fantasias à 2 van Thomas Morley (London, 1595)
 •  21 november,  11:30 - 11:45 
  Sigiswald Kuijken  (Viola da Gamba) en Olga Watts (klavecimbel)
  8 Recercadas van Diego Ortiz (Roma, 1553) 
 
 Wij wensen u veel kijkgenot toe ! 
 
 
 

Vertaling van het Mozart boek: works in progress...!

 "Mijn Mozart  - Zijn Toverfluit"   
 Stand van zaken op 30 october 2020, in verband met  de vertalingen naar Frans, Duits en Engels...

Het Mozart boek is beschikbaar in het Nederlands - makkelijk te bestellen, enkel en alleen via een donatie aan La Petite Bande ! Zie de rubriek "HET MOZART BOEK"  elders  op deze website, voor de verschillende mogelijke formules .

Met uw steun helpt u het orkest in deze moeilijke tijden verder te bestaan! 

De schoonheid  krijgt in deze corona-tijden een geheel nieuw licht - ze kan als een reddingsboei in woelige zee zijn... Neem de tijd ervoor...

  Het vertalen van een boek zoals  "Mijn Mozart --- zijn Toverfluit"  vraagt veel zorg en aandacht. Samen zijn wij, Sigiswald en Marleen, in de loop van deze zomer te gast geweest bij de engelse en duitse vertalers, respectievelijk in Frankrijk (de Cévennes) en in Nederland (Friesland).  
 

  

Murray Pearson (die ook al Sigiswalds Bach boek "Bleib bei uns, Bach" vertaalde naar het Engels) en zijn nederlandse echtgenote Atty ontvingen ons alweer allerhartelijkst in de Cévennes, in het dorpje Molières-Cavaillac - en zoals ook enkele jaren geleden speelden we tijdens ons verblijf bij hen een duo-concert (viool en altviool) voor de bewoners en vrienden! Het werk aan de engelse tekst raakte helemaal af, er rest slechts nog de definitieve vorm te geven wat betreft de lay-out. - Groot was echter onze verslagenheid, toen we een drietal weken na onze zo aangename samenwerking het plotse nieuws moesten vernemen van Murray's overlijden... Na een ongelukkige val was bij hem een infectie ontstaan, waarvan de nasleep tenslotte fataal werd. Wij behouden Murray als een schat in ons hart, in levendige en dankbare herinnering , en we leven mee met Atty... Het leven is  een mysterie...

 De duitse vertaling bestaat intussen in haar eerste grondversie, maar geheel vanzelfsprekend moet ook hier elk woord gewogen worden door vertaalster Katrin Herzberg en Sigiswald - een boeiend en intensief werk, dat beiden voor meer dan de helft konden  voltooien in Friesland bij Katrin en haar man; tijdens het Kerstverlof zal het resterende worden afgewerkt in ons Kortrijks Begijnhof.  

De franse vertaling van het boek is volop bezig te ontstaan - Sigiswald is zeer opgetogen over hoe het wordt, en allicht zal dit binnen enkele maanden ook samen besproken zijn en afgewerkt.

Wij danken alvast de drie vertalers...  Zodra de  lay-out definief is vastgelegd zal kunnen worden overgegaan tot het eigenlijke drukken van de boeken in de drie vertalingen. De bestellingen van exemplaren in deze talen worden nu al genoteerd, de boeken worden dan zo snel mogelijk opgestuurd.

Het gefilmd interview met Ludwig Van Mechelen en Sigiswald Kuijken omtrent het Mozart boek, dat u op de hoofdpagina van deze website aantreft, wordt in de naaste toekomst van ondertiteling voorzien, voor de franstalige en engelstalige versies van deze website. 

 
  

CORONA - ANNULATIES en aanpassingen

 Ook LPB werd en wordt getroffen door de alom heersende  Corona-maatregelen  . Voor de concert-organisatoren zijn deze immers zo ingrijpend, dat de programmatie van hun komende maanden - zo niet hun hele volgende seizoen - nog noodgedwongen in het ongewisse verkeert...

 LPB kan u alvast volgende informatie doorgeven  : 

- Het Bach-programma met o.a.clavecimbelconcerti dat door het CC  in  Wezembeek-Oppem al voor  Maart 2020 was geprogrammeerd en vervolgens naar Juni verplaatst,en dan naar januari 2021,  zal tenslotte pas doorgaan in september  2021. De juiste datum wordt nog meegedeeld . De geplande CD opname van dit programma zal gebeuren in de daarop volgende dagen.

- Van de prachtige 4-delige LPB-cyclus met Bach-Cantaten die het Konzerthaus in Blaibach ( Bayern) programmeerde onder de titel "Soli Deo Gloria"  is de eerste reeks zeer succesvol kunnen doorgaan zoals voorzien in Februari 2020, gevolgd door een CD-opname voor ACCENT  . -  De tweede reeks was voorzien in Juli 2020 , en werd eind april  al genannuleerd...  De derde en vierde reeks (in September en December 2020) zijn inmiddels wegens de maatregelen die in Beieren in voege zijn eveneens genannuleerd

- De LPB  Summer-Academy  voorzien in Augustus 2020 in Collevecchio (Italië) kon helaas niet doorgaan in de gegeven omstandigheden... Wij hopen er terug  te zijn in de zomer  2021 !!!

 De 3 voorziene LPB - Mattheuspassie uitvoeringen in Japan,  voorzien begin November 2020 werden  eerst verplaatst naar eind januari 2021, en zijn tenslotte nu (begin november '20) AFGELAST  wegens de corona situatie in Europa en Japan.. De toekomst zal uitwijzen wanneer en òf deze concerten zullen doorgaan op een (veel) latere datum...


 Ook de publieke kamermuziekprojecten door onze kern van musici (vooral dan de Kuijken familie in beperktere zin) die dit najaar  2020 waren  gepland, werden gecanceld  - op  één na: het Mozart-programma in Montreux (Zwitserland) op 4 october  2020 is kunnen doorgaan - en wel met heel groot succes; het was voor elk van ons een feest (eerste optreden sinds februari !!! ) . Dit zelfde Mozart programma zou nog twee maal in onze contreien lopen in november , waarna grote delen ervan op CD zouden worden opgenomen (ACCENT)  - ook deze plannen moesten nu gecanceld worden wegens de nieuwe maatregelen, en naar heuglijker tijden verschoven. U hoort ervan ! 

Wij blijven niettegenstaande alle vaak laag hangende wolken positief denken , en  hopen dat de wereldwijde crisis naast de grote directe schade ook duurzame, vruchtbare initiatieven zal hebben doen ontstaan - dank zij een broodnodige ommekeer in het collectieve bewustzijn. 

Sigiswald Kuijken heet u van harte welkom op de VERNIEUWDE website van zijn barokorkest La Petite Bande!

La Petite Bande staat resoluut aan de zijde van hen die verder blijven zoeken naar diepere zin en inhoud in het bestaan, en die aan den lijve de fascinatie kennen die uitgaat van waarachtige kunst - op alle gebied, in alle kunsttakken en van welke tijd of oorsprong dan ook ...

Op 1 januari 2020 was het precies 3 jaar geleden dat aan LPB definitief alle officiële subsidie vanwege de Vlaamse regering werd ontzegd. Met steun van vrienden en sympathisanten en door middel van allerlei (vaak ook ongewone) initiatieven hebben mijn vrouw Marleen Thiers en ikzelf het voortbestaan van het orkest weten te garanderen sindsdien - en daar putten wij een grote voldoening uit. Het vraagt een onophoudelijke inspanning en doorzetting - maar tegelijk ontdekken we hoe alles wat nog kàn en lukt een geschenk is - zoals het leven zelf. Small is beautiful, en less is more - met deze spreuken leren wij leven, en wij merken dat we door de moeilijkheden naar het essentiële worden teruggeleid. Dit betekent een ver-dieping ...
Zonder de bijzondere hulp en ongeveer dagelijkse administratieve zorg van onze vrijwillige medewerker Herman Siebens zouden we hier echter nooit in slagen. Boven alle anderen zijn we hem dankbaar in deze situatie !

Over enkele hoofdpunten van het La Petite Bande-verhaal voor 2020 wil ik in de volgende regels nu alvast even uitweiden.

In 2013, toen LPB een eerste maal volledig buiten de structurele subsidie-regeling was gevallen, hadden Marleen en ik het idee gehad om de LPB-kas te spijzigen door middel van een donatie-actie die was verbonden aan een boek dat ik speciaal voor deze actie schreef: "Bleib bei uns, Bach". Het boek was uitsluitend verkrijgbaar door inschrijving op één der voorgestelde donatie-formules. De actie was zeer succesvol en hielp het orkest om het hoofd boven water te houden - en tegelijk kon ik op deze manier met het ons publiek en alle geïnteresseerden mijn jarenlange ervaringen en inzichten omtrent J.S.Bach delen.

Gedurende 2018 en 2019 heb ik met het oog op een gelijkaardige donatie-actie opnieuw een boek geschreven, nu met de titel " Mijn Mozart - Zijn Toverfluit". Ja, meer dan 40 jaar lang heeft ook Mozart mijn muzikantenleven doordesemd, en in zijn Toverfluit tekent hij zichzelf te voeten uit...Het boek is inmiddels ter beschikking in de Nederlandse versie, de inteken-actie loopt sinds midden november 2019. Op deze website zult u meer details daarover kunnen vinden binnenkort.

Nadat La Petite Bande tussen 2004 en 2012 een 60-tal Bach-cantaten uitvoerde en op CD opnam (één cantate voor elke zondag van het kerkelijk jaar, en nog enkele voor bijzondere feestdagen!) zijn Bachs cantaten één der hoofdthema's gebleven van haar werking. In het kalenderjaar 2020 zal het ensemble zich eens te méér kunnen laven aan deze onuitputtelijke bron: in opdracht van het verrassende en enig opzien barende Konzerthaus in het Beierse dorpje Blaibach en dankzij de spilfiguur van de programmatie aldaar, de baszanger Thomas Bauer, zal het orkest in vier reeksen van telkens drie concerten een tiental Bach-cantaten uitvoeren die ze nooit eerder programmeerde. Ook deze stukken zullen worden opgenomen door de Heidelbergse firma ACCENT!

Bachs Mattheuspassie zal in 2020 uitzonderlijkerwijze buiten de passie-periode worden gebracht door LPB - dit op vraag van Nippon Artists Management in Japan: drie uitvoeringen rond 1 november, in Osaka, Fukuoka en Tokyo. De voor ons westerlingen nog steeds voelbaar-aanwezige spanningsboog in het jaarverloop (van de Kerstperiode via de Vasten- en Paasperiode naar de zomerperiode en dan via Allerheiligen weer opnieuw naar Kerstmis) heeft in het Verre Oosten nooit een diepgewortelde betekenis gehad - en daardoor kan ik mij probleemloos verzoenen met een Mattheuspassie daarginds buiten de voor ons 'normale' context...

De jaarlijkse Petite Bande Summer Academy in het italiaanse stadje Collevecchio (ten noorden van Rome), waar voor de negende keer op rij begaafde en entoesiaste jonge zangers en instrumentisten uit meerdere landen en continenten zullen samenkomen onder leiding van onze dochter Marie Kuijken en mijzelf, zal hier ook volle aandacht krijgen. Marie laat hierbij allen delen in de vreugde, diepgang en wakkere spitsvondigheid van de typische 18de eeuwse opera-regie. Dit is ook voor de instrumentisten een bijzonder directe en inspirerende ervaring, die vruchtbaar kan doorzinderen in hun instrumentale praktijk.

Jullie zullen ook via deze website op de hoogte blijven van de kamermuziekconcerten die door de leden van de Kuijken-familie zullen worden verzorgd in wisselende formaties, vaak ook met diverse geestverwanten...

Aan allen die dit lezen wens ik een gloedvol innerlijk leven voor 2020, vol schoonheids-besef en -ervaringen.

Sigiswald Kuijken

Boodschap van Sigiswald Kuijken

Zoals u wellicht weet, heeft de Vlaamse regering om onbegrijpelijke redenen de structurele jaarlijkse subsidie aan LPB vanaf 1 januari 2013 beeindigd: Wij zijn het enige Belgische orkest dat op deze manier behandeld is, ondanks onze internationale reputatie, en uitgebreide discografie en bijdrage aan het Belgische, Europese en inderdaad ook wereldwijde muziekleven. Het verlies van deze structurele subsidies heeft LPB in serieuze financiële moeilijkheden gebracht en we werken allemaal zeer hard om fondsen te vinden die ervoor zorgen dat ons unieke orkest kan doorgaan met zijn werkzaamheden. We zijn er zeker van dat dit kan lukken, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig zodat we ons werk kunnen voortzetten en muziek kunnen blijven maken!
Meer informatie over hoe u het orkest kunt helpen, zoals ook uitgelegd door Sigiswald, kunt u hier lezen:

Lid worden als 'Vriend van La Petite Bande'
 

Nieuw boek: “MIJN MOZART... ZIJN TOVERFLUIT”

Sigiswald en Wolfgang Amadeus zijn in dit boek een éénheid geworden!
Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.

Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.
Hij vertelt in dit boek het gehele verhaal dat ontstond uit de intense samenwerking tussen Schikaneder en Mozart.
Ook beschrijft hij alle decors die Mozart en Schikaneder daarvoor uitdachten. Hij leert ons in het boek de betekenis en de finesses van de muziek, alsook van het libretto, en beschrijft ook de karakters van de personages.

Het lezen van deze Toverfluit zal u brengen tot een zien van wat Mozart en Schikaneder zagen, en ook tot wat zij wilden tonen aan ons, zelfs nu nog in deze eenentwintigste eeuw!
Sigiswald Kuijken wil met dit betoverend boek een schat verzamelen om “La Petite Bande” verder te kunnen laten groeien en schitteren in de toekomst - inderdaad zonder de hulp van de overheid maar met de hulp van al haar bewonderaars verspreid over de gehele wereld.

De Nederlandse versie van het boek is verschenen in december 2019. De Franse, Engelse en Duitse versies van het boek zijn in voorbereiding...
Net zoals Sigiswalds Bach-boek in 2013, is ook nu dit Mozart-boek niet verkrijgbaar in de handel, noch via internet, maar wordt het alléén in eigen beheer door La Petite Bande verspreid, zodat elke euro bij La Petite Bande zélf terecht komt.

We lanceren met dit rondschrijven de inteken-actie voor het boek: u kunt kiezen tussen drie verschillende donatie-formules!
Van deze drie  is de derde formule die we voorstellen  wel heel bijzonder - ze  komt als
het ware uit de Toverfluit zelf : de prins Tamino krijgt in de eerste akte een medaillon waarop het portret van Pamina is afgebeeld, en meteen ontbrandt zijn liefde...
Denkend daaraan, heeft onze vriend Michiel Neels (goudsmid in Brugge) een medaillon bedacht waarop de beeltenis van Sigiswald te zien is. Op de keerzijde van dit medaillon zijn twee verschillende vioolkrullen afgebeeld, die kunstig door elkaar gevlochten zijn.
Dit medaillon zal door Michiel Neels telkens in brons gegoten worden, en zal als bijzonder teken van dank worden toegestuurd aan eenieder die de derde en hoogste formule kiest.

Ik wil vanuit de grond van mijn hart alle schenkers danken voor hun zeer gewaardeerde steun.
Omdat Sigiswald en ik heel veel van Plato houden neem ik van u allen afscheid met een tekst die deze grote filosoof ons naliet, over de muziek:

Muziek is een mentaliteit.
Zij geeft een ziel aan de wereld, Vleugels aan de geest,
Kracht aan de verbeelding, Betekenis aan de treurigheid, Vreugde aan alles op aarde.
Zij ligt aan de oorsprong
En is deel van
Al hetgeen dat goed,
Waar en schoon is.


Met liefde,
en ook met de allerbeste groeten van Sigiswald,
Marleen Kuijken-Thiers.
 
Dit zijn de 3 donatie-formules waaruit u uw keuze kunt maken:

“ANDANTE”
Intekening mits een schenking van 250 € (ofwel 2 x 125 €). Hiervoor ontvangt u dan het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit” gesigneerd door Sigiswald.

“VIVACE”
Intekening mits een schenking van 400 € (ofwel 2 x 200 €).
Hiervoor ontvangt u dan:
 • Het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit”, gesigneerd door Sigiswald.
 • De volledige opname van de Toverfluit (3 CDs) uitgevoerd door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken.

“PRESTO”
Intekening mits een schenking van 900 € (ofwel 2 x 450 €).
Hiervoor ontvangt u dan:
 • Het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit”, gesigneerd door Sigiswald.
 • De volledige opname (3 CDs) van de Toverfluit, uitgevoerd door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken.
 • De bronzen medaille met Sigiswalds afbeelding!

HOE KUNT U UW DONATIE OVERMAKEN?
 
 1. Gelieve een bericht te willen zenden met de vermelding van uw naam, uw adres, de gekozen formule (Andante, Vivace of Presto), het aantal boeken dat u wenst, en de taal die u wenst (Nederlands, Frans, Engels of Duits).
  Het e-mailadres van het secretariaat van la Petite Bande is: info@lapetitebande.be 
 2. Gelieve uw betaling te verrichten per overschrijving op de rekening van ‘Votre Petite Bande’:
  IBAN: BE30 4310 6868 0111 BIC: KREDBEBB

Meer informatie

...de KROON op de crisis?

 ... een  teken van leven
          van Sigiswald Kuijken... 6 april 2020


Zoals zó velen, zijn ook de musici die zouden optreden met LPB (of met Sigiswald in kamermuziekverband) in deze merkwaardige tijden getroffen door de groeiende restricties die om begrijpelijke redenen worden opgelegd, en die het openbare leven volledig hertekenen - tot de situatie zich weer enigszins normaliseert ...  
 
Overal zijn alle concerten afgezegd; hoe of wanneer sommige daarvan zullen kunnen worden "ingehaald" op latere datum, is nu nog niet in te schatten. Het overzicht op deze website toont de stand van zaken ...
 
Intussen vergt de toestand een aanpassing van onze levensfilosofie, of minstens een bewust besluit om aan essentiële aspecten van onze overtuigingen nu een daadwerkelijke en praktische voorrang te geven. 
 

In een periode van algemene crisis ontstaat als reactie bij velen gelukkig een verhoogde solidariteit, een mentaliteitsverandering ... Alsof vanuit een diepe kern binnen in ons leven (en binnen in ons samen-leven) vanzelf een energie begint te ontwaken die het getij wil doen keren... Hoe, precies, dat is nog onduidelijk. 
 
De zaak is, de weg open te houden om deze frisse energie vrije loop te laten, zodat ze in praktijk merkbaar en werkbaar kan worden. 
Daarom moeten we vóór alles een positieve ingesteldheid blijven behouden doorheen deze chaos. Onze eigen gemoedstoestand straalt af op de anderen, we kunnen dus een verschil maken. Angela Merkel's suggestie, om bij alle begroetingen in deze dagen mekaar één seconde langer in de ogen te kijken met een glimlach op ons gelaat is een prachtige, zeer welkome raad! 
 
 Muziek kan ook een diepe troost zijn voor wie niet in de gelegenheid is om veel praktische initiatieven te ondernemen - de kracht van schoonheid komt van héél diep, nl. van dáár waar ook de liefde vandaan komt ! 
Luister en wees lang stil, neem de tijd voor mooie en goede dingen in deze dagen van verplichte werkloosheid... Het heeft een versterkend en genezend effect!
 
Doe verder alles om je immuniteit te verhogen - veel bewegen, goed ademen, profiteren van de zon en van de verbeterende luchtkwaliteit !!!
 
Laat we onze gedachten aldus richten op het welzijn van onze Moeder Aarde, van onze hele wereld, waarvan we allen zonder onderscheid een werkzaam deeltje zijn...! 
 
Salve,  
 
Sigiswald Kuijken.
 
 

'Bleib bei uns, Bach” in Nederlandse versie nu in de boekhandels te verkrijgen

De voorraad exemplaren van de nederlandstalige versie van Sigiswald Kuijkens Bach-boek  "Bleib bei uns, Bach” bij La Petite Bande is nu uitgeput . Het boek is inmiddels verkrijgbaar bij de reguliere boekhandels  (uitgegeven door Lannoo, Tielt) 

 

Nieuws

18 november 2020
BUITENGEWONE ACTIE
Om in deze  CORONA-tijd de muziek  en de muzikanten te ondersteunen:
24 uur non sto...
30 januari 2020
Interview: Mattheüs Passie in Amsterdam
Intiem zoals 300 jaar geleden: De barokke muziekvisionair Sigiswald Kuijken dirigeert de Matthä...
18 juni 2019
Nieuwe release: The Chamber Music - The Accent Recordings (1978 - 2007)
Winnaar van de  Diapasion d'Or  2019
Uw browser is verouderd.

Update uw browser, of gebruik Google Chrome voor een betere gebruikservaring.