SIGISWALD KUIJKEN
La petite bande Sigiswald Kuijken Vrienden van LPB Het Bach Boek Het Mozart Boek Concerten Discografie Pers Summer academy Nieuws Contact

...de KROON op de crisis?

 ... een  teken van leven
          van Sigiswald Kuijken...


Zoals zó velen, zijn ook de musici die zouden optreden met LPB (of met Sigiswald in kamermuziekverband) in deze merkwaardige tijden getroffen door de groeiende restricties die om begrijpelijke redenen worden opgelegd, en die het openbare leven volledig hertekenen - tot de situatie zich weer enigszins normaliseert ...  
 
Overal zijn alle concerten afgezegd; hoe of wanneer sommige daarvan zullen kunnen worden "ingehaald" op latere datum, is nu nog niet in te schatten. Het overzicht op deze website toont de stand van zaken ...
 
Intussen vergt de toestand een aanpassing van onze levensfilosofie, of minstens een bewust besluit om aan essentiële aspecten van onze overtuigingen nu een daadwerkelijke en praktische voorrang te geven. 
 
In een periode van algemene crisis ontstaat als reactie bij velen gelukkig een verhoogde solidariteit, een mentaliteitsverandering ... Alsof vanuit een diepe kern binnen in ons leven (en binnen in ons samen-leven) vanzelf een energie begint te ontwaken die het getij wil doen keren... Hoe, precies, dat is nog onduidelijk. 
 
De zaak is, de weg open te houden om deze frisse energie vrije loop te laten, zodat ze in praktijk merkbaar en werkbaar kan worden. 
Daarom moeten we vóór alles een positieve ingesteldheid blijven behouden doorheen deze chaos. Onze eigen gemoedstoestand straalt af op de anderen, we kunnen dus een verschil maken. Angela Merkel's suggestie, om bij alle begroetingen in deze dagen mekaar één seconde langer in de ogen te kijken met een glimlach op ons gelaat is een prachtige, zeer welkome raad! 
 
 Muziek kan ook een diepe troost zijn voor wie niet in de gelegenheid is om veel praktische initiatieven te ondernemen - de kracht van schoonheid komt van héél diep, nl. van dáár waar ook de liefde vandaan komt ! 
Luister en wees lang stil, neem de tijd voor mooie en goede dingen in deze dagen van verplichte werkloosheid... Het heeft een versterkend en genezend effect!
 
Doe verder alles om je immuniteit te verhogen - veel bewegen, goed ademen, profiteren van de zon en van de verbeterende luchtkwaliteit !!!
 
Laat we onze gedachten aldus richten op het welzijn van onze Moeder Aarde, van onze hele wereld, waarvan we allen zonder onderscheid een werkzaam deeltje zijn...! 
 
Salve,  
 
Sigiswald Kuijken.
 
 

Sigiswald Kuijken heet u van harte welkom op de VERNIEUWDE website van zijn barokorkest La Petite Bande!

La Petite Bande staat resoluut aan de zijde van hen die verder blijven zoeken naar diepere zin en inhoud in het bestaan, en die aan den lijve de fascinatie kennen die uitgaat van waarachtige kunst - op alle gebied, in alle kunsttakken en van welke tijd of oorsprong dan ook ...

Op 1 januari 2020 was het precies 3 jaar geleden dat aan LPB definitief alle officiële subsidie vanwege de Vlaamse regering werd ontzegd. Met steun van vrienden en sympathisanten en door middel van allerlei (vaak ook ongewone) initiatieven hebben mijn vrouw Marleen Thiers en ikzelf het voortbestaan van het orkest weten te garanderen sindsdien - en daar putten wij een grote voldoening uit. Het vraagt een onophoudelijke inspanning en doorzetting - maar tegelijk ontdekken we hoe alles wat nog kàn en lukt een geschenk is - zoals het leven zelf. Small is beautiful, en less is more - met deze spreuken leren wij leven, en wij merken dat we door de moeilijkheden naar het essentiële worden teruggeleid. Dit betekent een ver-dieping ...
Zonder de bijzondere hulp en ongeveer dagelijkse administratieve zorg van onze vrijwillige medewerker Herman Siebens zouden we hier echter nooit in slagen. Boven alle anderen zijn we hem dankbaar in deze situatie !

Over enkele hoofdpunten van het La Petite Bande-verhaal voor 2020 wil ik in de volgende regels nu alvast even uitweiden.

In 2013, toen LPB een eerste maal volledig buiten de structurele subsidie-regeling was gevallen, hadden Marleen en ik het idee gehad om de LPB-kas te spijzigen door middel van een donatie-actie die was verbonden aan een boek dat ik speciaal voor deze actie schreef: "Bleib bei uns, Bach". Het boek was uitsluitend verkrijgbaar door inschrijving op één der voorgestelde donatie-formules. De actie was zeer succesvol en hielp het orkest om het hoofd boven water te houden - en tegelijk kon ik op deze manier met het ons publiek en alle geïnteresseerden mijn jarenlange ervaringen en inzichten omtrent J.S.Bach delen.

Gedurende 2018 en 2019 heb ik met het oog op een gelijkaardige donatie-actie opnieuw een boek geschreven, nu met de titel " Mijn Mozart - Zijn Toverfluit". Ja, meer dan 40 jaar lang heeft ook Mozart mijn muzikantenleven doordesemd, en in zijn Toverfluit tekent hij zichzelf te voeten uit...Het boek is inmiddels ter beschikking in de Nederlandse versie, de inteken-actie loopt sinds midden november 2019. Op deze website zult u meer details daarover kunnen vinden binnenkort.

Nadat La Petite Bande tussen 2004 en 2012 een 60-tal Bach-cantaten uitvoerde en op CD opnam (één cantate voor elke zondag van het kerkelijk jaar, en nog enkele voor bijzondere feestdagen!) zijn Bachs cantaten één der hoofdthema's gebleven van haar werking. In het kalenderjaar 2020 zal het ensemble zich eens te méér kunnen laven aan deze onuitputtelijke bron: in opdracht van het verrassende en enig opzien barende Konzerthaus in het Beierse dorpje Blaibach en dankzij de spilfiguur van de programmatie aldaar, de baszanger Thomas Bauer, zal het orkest in vier reeksen van telkens drie concerten een tiental Bach-cantaten uitvoeren die ze nooit eerder programmeerde. Ook deze stukken zullen worden opgenomen door de Heidelbergse firma ACCENT!

Bachs Mattheuspassie zal in 2020 uitzonderlijkerwijze buiten de passie-periode worden gebracht door LPB - dit op vraag van Nippon Artists Management in Japan: drie uitvoeringen rond 1 november, in Osaka, Fukuoka en Tokyo. De voor ons westerlingen nog steeds voelbaar-aanwezige spanningsboog in het jaarverloop (van de Kerstperiode via de Vasten- en Paasperiode naar de zomerperiode en dan via Allerheiligen weer opnieuw naar Kerstmis) heeft in het Verre Oosten nooit een diepgewortelde betekenis gehad - en daardoor kan ik mij probleemloos verzoenen met een Mattheuspassie daarginds buiten de voor ons 'normale' context...

De jaarlijkse Petite Bande Summer Academy in het italiaanse stadje Collevecchio (ten noorden van Rome), waar voor de negende keer op rij begaafde en entoesiaste jonge zangers en instrumentisten uit meerdere landen en continenten zullen samenkomen onder leiding van onze dochter Marie Kuijken en mijzelf, zal hier ook volle aandacht krijgen. Marie laat hierbij allen delen in de vreugde, diepgang en wakkere spitsvondigheid van de typische 18de eeuwse opera-regie. Dit is ook voor de instrumentisten een bijzonder directe en inspirerende ervaring, die vruchtbaar kan doorzinderen in hun instrumentale praktijk.

Jullie zullen ook via deze website op de hoogte blijven van de kamermuziekconcerten die door de leden van de Kuijken-familie zullen worden verzorgd in wisselende formaties, vaak ook met diverse geestverwanten...

Aan allen die dit lezen wens ik een gloedvol innerlijk leven voor 2020, vol schoonheids-besef en -ervaringen.

Sigiswald Kuijken

Nieuw boek: “MIJN MOZART... ZIJN TOVERFLUIT”

Sigiswald en Wolfgang Amadeus zijn in dit boek een éénheid geworden!
Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.

Meer informatie

Boodschap van Sigiswald Kuijken

Zoals u wellicht weet, heeft de Vlaamse regering om onbegrijpelijke redenen de structurele jaarlijkse subsidie aan LPB vanaf 1 januari 2013 beeindigd: Wij zijn het enige Belgische orkest dat op deze manier behandeld is, ondanks onze internationale reputatie, en uitgebreide discografie en bijdrage aan het Belgische, Europese en inderdaad ook wereldwijde muziekleven. Het verlies van deze structurele subsidies heeft LPB in serieuze financiële moeilijkheden gebracht en we werken allemaal zeer hard om fondsen te vinden die ervoor zorgen dat ons unieke orkest kan doorgaan met zijn werkzaamheden. We zijn er zeker van dat dit kan lukken, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig zodat we ons werk kunnen voortzetten en muziek kunnen blijven maken!
Meer informatie over hoe u het orkest kunt helpen, zoals ook uitgelegd door Sigiswald, kunt u hier lezen:

Lid worden als 'Vriend van La Petite Bande'
 

Nieuws

13 februari 2020
'Bleib bei uns, Bach” nu in promotie
De Nederlandstalige versie van Sigiswald Kuijkens Bach-boek  "Bleib bei uns, Bac...
30 januari 2020
Interview: Mattheüs Passie in Amsterdam
Intiem zoals 300 jaar geleden: De barokke muziekvisionair Sigiswald Kuijken dirigeert de Matthä...
30 januari 2020
Nieuw boek: “MIJN MOZART... ZIJN TOVERFLUIT”
Sigiswald en Wolfgang Amadeus zijn in dit boek een éénheid geworden!
Deze onove...
Uw browser is verouderd.

Update uw browser, of gebruik Google Chrome voor een betere gebruikservaring.