SIGISWALD KUIJKEN
La petite bande Sigiswald Kuijken Vrienden van LPB Het Bach Boek Het Mozart Boek Concerten Discografie Pers Summer academy Nieuws Contact


Onze wensen voor 2021


 
Lieve mensen, beste vrienden en onbekenden,
 
Een bekende italiaanse filosoof uit de renaissance schreef ooit deze mooie gedachten neer:
 
Opgeven mag men nooit, want de fortuin bewandelt kromme, onbekende paden,
en waar die heen leiden weet men niet -
Daarom dient men te blijven hopen en nooit de moed op te geven,
hoe kritiek de situatie en hoe hoog de nood ook is.
 

Deze sterkte wensen wij u allen toe in deze merkwaardige Kerst-tijd, en bij de jaarovergang 2020-2021.
  

  Meer dan ooit zullen we de reden om te feesten in onszelf moeten vinden. 
Dat wil zeggen: ons hart en onze geest verheffen te midden van deze dagen...
Het kan onnoemelijk helpen, 
onze blik en aandacht te wenden naar Schoonheid en Kunst -
kortom: de stilte van de Bron opzoeken en genieten!
 
De tijd is er nu rijp voor...
 
Met onze hartelijkste wensen,
 
Sigiswald Kuijken en Marleen Thiers
 
 

Nieuwe CD verschenen Van LPB : Bach Kantaten BWV 72, 156 en 92

Beste vrienden en fans van La Petite Bande , 
 
In deze corona-tijden willen wij  graag een positieve noot laten horen. Bij de Duitse CD-firma ACCENT is eind november 2020 een nieuwe CD van La Petite Bande verschenen, waarop 3 prachtige cantaten van J.S.Bach te beluisteren zijn: BWV 72, 156 en 92 .
Hoewel het in strikte zin geen typische “Kerstmuziek” betreft, zal deze Bach-opname zéér zeker hartverwarmend  en bezinnend bijdragen aan een diepere beleving van deze corona-gekleurde eindejaars-periode van 2020 en van de komende maanden ...
 
Deze nieuwe CD van LPB is in de handel te verkrijgen - maar via LPB zelf is ze snel leverbaar, aan de prijs van 26€ (verzendkosten zijn inbegrepen).
Bestellen kan via betaling op de rekening van Votre Petite Bande:
IBAN:  BE 30 4310 6868 0111   (niet: .... .... 6888 etc....zoals eerder foutief aangegeven was op deze pagina - sorry)
BIC: KREDBEBB
Gelieve duidelijk uw postadres te vermelden bij de betaling ! (Mocht u een factuur wensen gelieve dan ook nog te vermelden ‘factuur’.)


Deze opname werd gemaakt begin van Februari 2020, in het enigszins futuristische theatertje in Blaibach (Beieren - u kunt het via google meteen zien als u Blaibach intikt…), dat op initiatief van de Duitse baryton Thomas Bauer werd gebouwd in 2014. U kunt Thomas Bauer ook beluisteren op deze CD : hij werkte mee als solist en als bas in het vokaal kwartet ! 
 
Wegens de corona-crisis is deze opname tenslotte de laatste activiteit van LPB geweest van dit jaar 2020 :  alle andere projecten van 2020 werden vanaf maart één voor één afgelast, of naar later verplaatst. 
Ook nu  blijft de  toekomst van het kultuur-leven over de gehele wereld onzeker… La Petite Bande heeft plannen genoeg, het publiek zal - zodra mogelijk - weer kunnen genieten van onze optredens ! 

Vertaling van het Mozart boek: works in progress...!

 "Mijn Mozart  - Zijn Toverfluit"   
 Stand van zaken op 30 october 2020, in verband met  de vertalingen naar Frans, Duits en Engels...

Het Mozart boek is beschikbaar in het Nederlands - makkelijk te bestellen, enkel en alleen via een donatie aan La Petite Bande ! Zie de rubriek "HET MOZART BOEK"  elders  op deze website, voor de verschillende mogelijke formules .

Met uw steun helpt u het orkest in deze moeilijke tijden verder te bestaan! 

De schoonheid  krijgt in deze corona-tijden een geheel nieuw licht - ze kan als een reddingsboei in woelige zee zijn... Neem de tijd ervoor...

  Het vertalen van een boek zoals  "Mijn Mozart --- zijn Toverfluit"  vraagt veel zorg en aandacht. Samen zijn wij, Sigiswald en Marleen, in de loop van deze zomer te gast geweest bij de engelse en duitse vertalers, respectievelijk in Frankrijk (de Cévennes) en in Nederland (Friesland).  
 

  

Murray Pearson (die ook al Sigiswalds Bach boek "Bleib bei uns, Bach" vertaalde naar het Engels) en zijn nederlandse echtgenote Atty ontvingen ons alweer allerhartelijkst in de Cévennes, in het dorpje Molières-Cavaillac - en zoals ook enkele jaren geleden speelden we tijdens ons verblijf bij hen een duo-concert (viool en altviool) voor de bewoners en vrienden! Het werk aan de engelse tekst raakte helemaal af, er rest slechts nog de definitieve vorm te geven wat betreft de lay-out. - Groot was echter onze verslagenheid, toen we een drietal weken na onze zo aangename samenwerking het plotse nieuws moesten vernemen van Murray's overlijden... Na een ongelukkige val was bij hem een infectie ontstaan, waarvan de nasleep tenslotte fataal werd. Wij behouden Murray als een schat in ons hart, in levendige en dankbare herinnering , en we leven mee met Atty... Het leven is  een mysterie...

 De duitse vertaling bestaat intussen in haar eerste grondversie, maar geheel vanzelfsprekend moet ook hier elk woord gewogen worden door vertaalster Katrin Herzberg en Sigiswald - een boeiend en intensief werk, dat beiden voor meer dan de helft konden  voltooien in Friesland bij Katrin en haar man; tijdens het Kerstverlof zal het resterende worden afgewerkt in ons Kortrijks Begijnhof.  

De franse vertaling van het boek is volop bezig te ontstaan - Sigiswald is zeer opgetogen over hoe het wordt, en allicht zal dit binnen enkele maanden ook samen besproken zijn en afgewerkt.

Wij danken alvast de drie vertalers...  Zodra de  lay-out definief is vastgelegd zal kunnen worden overgegaan tot het eigenlijke drukken van de boeken in de drie vertalingen. De bestellingen van exemplaren in deze talen worden nu al genoteerd, de boeken worden dan zo snel mogelijk opgestuurd.

Het gefilmd interview met Ludwig Van Mechelen en Sigiswald Kuijken omtrent het Mozart boek, dat u op de hoofdpagina van deze website aantreft, wordt in de naaste toekomst van ondertiteling voorzien, voor de franstalige en engelstalige versies van deze website. 

 
  

CORONA - ANNULATIES en aanpassingen

 Ook LPB werd en wordt getroffen door de alom heersende  Corona-maatregelen  . Voor de concert-organisatoren zijn deze immers zo ingrijpend, dat de programmatie van hun komende maanden - zo niet hun hele volgende seizoen - nog noodgedwongen in het ongewisse verkeert...

 LPB kan u alvast volgende informatie doorgeven  : 

- Het Bach-programma met o.a.clavecimbelconcerti dat door het CC  in  Wezembeek-Oppem al voor  Maart 2020 was geprogrammeerd en vervolgens naar Juni verplaatst, en dan naar januari 2021,  zal tenslotte  doorgaan op 30 september  2021.  De geplande CD opname van dit programma zal gebeuren in de daarop volgende dagen.

- Van de prachtige 4-delige LPB-cyclus met Bach-Cantaten die het Konzerthaus in Blaibach ( Bayern) programmeerde in 2020 onder de titel "Soli Deo Gloria"  is alleen de eerste reeks - en wel zeer succesvol - kunnen doorgaan zoals voorzien, in Februari 2020, gevolgd door een CD-opname voor ACCENT  . -  De andere werden alle geannuleerd ... De Cd opname is inmiddels verschenen bij ACCENT (zie elders op deze website:  "Kantaten im Januar")

- De LPB  Summer-Academy  voorzien in Augustus 2020 in Collevecchio (Italië) kon helaas niet doorgaan in de gegeven omstandigheden... Wij stellen alles in het werk om er terug  te zijn in de zomer  2021 met het programma dat in 2020 was voorzien !!!

 De 3 voorziene LPB - Mattheuspassie uitvoeringen in Japan,  voorzien begin November 2020 en vervolgens verplaatst naar eind januari 2021 zijn nu tenslotteAFGELAST  wegens de corona situatie in Europa en Japan.. Pas in de passie-tijd van 2024 zou dit project aldaar hernomen worden ... 


 Ook de publieke kamermuziekprojecten door onze kern van musici (vooral dan de Kuijken familie in beperktere zin) werden noodgedwongen één na één afgelast of gewijzigd . Raadpleeg aub de concertkalender om de laatste stand terzake te zien....

Wij blijven niettegenstaande alle vaak laag hangende wolken positief denken , en  hopen dat de wereldwijde crisis naast de grote directe schade ook duurzame, vruchtbare initiatieven zal hebben doen ontstaan - dank zij een broodnodige ommekeer in het collectieve bewustzijn. 

Ook in de individuele engagementen die Sigiswald had in het voorjaar 2021 met diverse instituten en ensembles, is er  veel aangepast en geschoven geworden, wegens Corona:

- De uitvoeringen van Bachs Mattheuspassie die Sigiswald zou leiden met het Jerusalem Baroque Orchestra in de passie-tijd van dit jaar 2021 zijn alle 3 met één jaar uitgesteld, naar de passie-tijd van 2022.

- Het project dat Sigiswald zal leiden in Maart 2021 met Studenten van het Kon.Conservatorium te Den Haag in samenwerking met het Orkest vd 18de Eeuw is wegens corona aangepast : de  3 voorziene concerten in Nederland komen te vervallen, en in de plaats daarvan wordt in het Haags Conservatorium een  video opname geproduceerd met het voorziene programma, nl de orkestrale versie van Haydn's "Letzte 7 Worte", en Haydn's symphonie nr 99...

Boodschap van Sigiswald Kuijken

Zoals u wellicht weet, heeft de Vlaamse regering om onbegrijpelijke redenen de structurele jaarlijkse subsidie aan LPB vanaf 1 januari 2013 beeindigd: Wij zijn het enige Belgische orkest dat op deze manier behandeld is, ondanks onze internationale reputatie, en uitgebreide discografie en bijdrage aan het Belgische, Europese en inderdaad ook wereldwijde muziekleven. Het verlies van deze structurele subsidies heeft LPB in serieuze financiële moeilijkheden gebracht en we werken allemaal zeer hard om fondsen te vinden die ervoor zorgen dat ons unieke orkest kan doorgaan met zijn werkzaamheden. We zijn er zeker van dat dit kan lukken, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig zodat we ons werk kunnen voortzetten en muziek kunnen blijven maken!
Meer informatie over hoe u het orkest kunt helpen, zoals ook uitgelegd door Sigiswald, kunt u hier lezen:

Lid worden als 'Vriend van La Petite Bande'
 

Nieuw boek: “MIJN MOZART... ZIJN TOVERFLUIT”

Sigiswald en Wolfgang Amadeus zijn in dit boek een éénheid geworden!
Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.

Meer informatie

...de KROON op de crisis?

 ... een  teken van leven
          van Sigiswald Kuijken... 6 april 2020


Zoals zó velen, zijn ook de musici die zouden optreden met LPB (of met Sigiswald in kamermuziekverband) in deze merkwaardige tijden getroffen door de groeiende restricties die om begrijpelijke redenen worden opgelegd, en die het openbare leven volledig hertekenen - tot de situatie zich weer enigszins normaliseert ...  
 
Overal zijn alle concerten afgezegd; hoe of wanneer sommige daarvan zullen kunnen worden "ingehaald" op latere datum, is nu nog niet in te schatten. Het overzicht op deze website toont de stand van zaken ...
 
Intussen vergt de toestand een aanpassing van onze levensfilosofie, of minstens een bewust besluit om aan essentiële aspecten van onze overtuigingen nu een daadwerkelijke en praktische voorrang te geven. 
 

In een periode van algemene crisis ontstaat als reactie bij velen gelukkig een verhoogde solidariteit, een mentaliteitsverandering ... Alsof vanuit een diepe kern binnen in ons leven (en binnen in ons samen-leven) vanzelf een energie begint te ontwaken die het getij wil doen keren... Hoe, precies, dat is nog onduidelijk. 
 
De zaak is, de weg open te houden om deze frisse energie vrije loop te laten, zodat ze in praktijk merkbaar en werkbaar kan worden. 
Daarom moeten we vóór alles een positieve ingesteldheid blijven behouden doorheen deze chaos. Onze eigen gemoedstoestand straalt af op de anderen, we kunnen dus een verschil maken. Angela Merkel's suggestie, om bij alle begroetingen in deze dagen mekaar één seconde langer in de ogen te kijken met een glimlach op ons gelaat is een prachtige, zeer welkome raad! 
 
 Muziek kan ook een diepe troost zijn voor wie niet in de gelegenheid is om veel praktische initiatieven te ondernemen - de kracht van schoonheid komt van héél diep, nl. van dáár waar ook de liefde vandaan komt ! 
Luister en wees lang stil, neem de tijd voor mooie en goede dingen in deze dagen van verplichte werkloosheid... Het heeft een versterkend en genezend effect!
 
Doe verder alles om je immuniteit te verhogen - veel bewegen, goed ademen, profiteren van de zon en van de verbeterende luchtkwaliteit !!!
 
Laat we onze gedachten aldus richten op het welzijn van onze Moeder Aarde, van onze hele wereld, waarvan we allen zonder onderscheid een werkzaam deeltje zijn...! 
 
Salve,  
 
Sigiswald Kuijken.
 
 

'Bleib bei uns, Bach” in Nederlandse versie nu in de boekhandels te verkrijgen

De voorraad exemplaren van de nederlandstalige versie van Sigiswald Kuijkens Bach-boek  "Bleib bei uns, Bach” bij La Petite Bande is nu uitgeput . Het boek is inmiddels verkrijgbaar bij de reguliere boekhandels  (uitgegeven door Lannoo, Tielt) 

 

Nieuws

11 december 2020
Nieuwe CD verschenen Van LPB : Bach Kantaten BWV 72, 156 en 92
Beste vrienden en fans van La Petite Bande , 
 
In deze corona-tijden willen...
30 januari 2020
Interview: Mattheüs Passie in Amsterdam
Intiem zoals 300 jaar geleden: De barokke muziekvisionair Sigiswald Kuijken dirigeert de Matthä...
18 juni 2019
Nieuwe release: The Chamber Music - The Accent Recordings (1978 - 2007)
Winnaar van de  Diapasion d'Or  2019
Uw browser is verouderd.

Update uw browser, of gebruik Google Chrome voor een betere gebruikservaring.