SIGISWALD KUIJKEN
La petite bande Sigiswald Kuijken Vrienden van LPB Het Bach Boek Het Mozart Boek Concerten Discografie Pers Summer academy Nieuws Contact


CORONA - ANNULATIES en aanpassingen

 Ook LPB werd en wordt getroffen door de alom heersende  Corona-maatregelen  . Voor de concert-organisatoren zijn deze immers zo ingrijpend, dat de programmatie van hun komende maanden - zo niet hun hele volgende seizoen - nog noodgedwongen in het ongewisse verkeert...

 LPB kan u alvast volgende informatie doorgeven  : 

- Het Bach-programma met o.a.clavecimbelconcerti dat door het CC  in  Wezembeek-Oppem al voor  Maart 2020 was geprogrammeerd en vervolgens naar Juni verplaatst, zal tenslotte pas doorgaan op 9 januari 2021. De geplande CD opname van dit programma zal gebeuren in de daarop volgende dagen.

- Van de prachtige 4-delige LPB-cyclus met Bach-Cantaten die het Konzerthaus in Blaibach ( Bayern) programmeerde onder de titel "Soli Deo Gloria"  is de eerste reeks zeer succesvol kunnen doorgaan zoals voorzien in Februari 2020, gevolgd door een CD-opname voor ACCENT  . -  De tweede reeks was voorzien in Juli 2020 , eind april  al genannuleerd...  De derde en vierde reeks (in September en December 2020) zijn inmiddels wegens de maatregelen die in Beieren in voege zijn eveneens genannuleerd

- De LPB  Summer-Academy  voorzien in Augustus 2020 in Collevecchio (Italië) kan helaas niet doorgaan in de gegeven omstandigheden...  

 Wél blijven de  3 voorziene LPB - Mattheuspassie uitvoeringen in Japan begin November 2020 aan de orde van de dag.

Wij blijven niettegenstaande alle vaak laag hangende wolken positief denken , en  hopen dat de wereldwijde crisis naast de grote directe schade ook duurzame, vruchtbare initiatieven zal hebben doen ontstaan - dank zij een broodnodige ommekeer in het collectieve bewustzijn. 

Zullen Sigiswald Kuijken en Marleen Thiers toch een pelgrimstocht maken in deze Corona tijd? Ja!

Ja, zij zullen gaan stappen van 2 mei tot 31 mei 2020. 

Zoals elk jaar, dragen zij ook dit jaar hun tocht op aan hun orkest “La Petite Bande”, waarmee ze hopen te kunnen concerteren tot de 50ste verjaardag van het orkest in het jaar 2022. 

Meer informatie

Onze Paaswensen voor 2020

Om jullie - en ook onszelf - te troosten, nu we voor het feest van Pasen staan en we onze families niet kunnen bezoeken, sturen we jullie een verhaal over : “Drie lachende Chinese Mystici…”  Moge dit verhaal jullie moed en vertrouwen geven in de toekomst !
 
Ziehier het verhaal :
 
Ik heb horen vertellen over drie Chinese mystici. Niemand kent nu nog hun naam en niemand heeft ooit geweten hoe ze heetten. Ze stonden alleen bekend als de `Drie lachende heiligen’ want ze deden nooit iets anders dan lachen. Die drie mannen waren werkelijk schitterend om te zien als ze schuddebuikend lachten. En hun gelach werkte aanstekelijk op anderen. Het hele marktplein begon mee te lachen.

Had het enkele momenten geleden nog een onaantrekkelijke plek geleken, met mensen die uitsluitend aan geld dachten, dan veranderde dit op slag met de komst van de drie gekke mannen. Nu vergaten de mensen gewoon dat ze waren gekomen om te kopen en te verkopen. Niemand maakte zich druk om eigen voordeel. Een paar seconden lang ging er een nieuwe wereld open.
Ze trokken door heel China, van stad naar stad, van dorp naar dorp, enkel om de mensen aan het lachen te krijgen. Verdrietige mensen, kwaaie mensen, hebzuchtige mensen, jaloerse mensen, ze begonnen allemaal met hen mee te lachen. En velen voelden dat dit de sleutel is: dit kan je transformeren. Toen kwam in een dorp een van de drie te overlijden. De dorpelingen staken de koppen bijeen en zeiden: `Nu zul je wat beleven. Nu willen we wel eens zien of ze nog lachen. Hun vriend is gestorven, nu moeten ze wel huilen.’ Maar toen ze eens een kijkje gingen nemen, zagen ze de twee mannen dansen, lachen en de dood vieren. De dorpelingen zeiden: `Dit gaat te ver. Lachen en dansen wanneer iemand gestorven is, is de spot drijven met iets heiligs.’ De twee mannen zeiden: “We hebben ons hele leven met hem gelachen. Hoe kunnen we op een andere manier dan deze afscheid van hem nemen? We moeten wel lachen, we moeten wel plezier hebben, we moeten wel feestvieren. Dit is het enige vaarwel dat passend is voor een man die zijn hele leven heeft gelachen. We zien hem niet als dood. Hoe kan de lach sterven, hoe kan het leven sterven?”
Toen moest het lichaam verbrand worden en de dorpelingen zeiden: “We zullen hem wassen zoals het ritueel voorschrijft.” Maar de twee vrienden zeiden: “Nee, onze vriend heeft gezegd: “Laat alle rituelen achterwege, trek me geen andere kleren aan en was me niet. Leg me gewoon zoals ik ben op de brandstapel.” We moeten zijn aanwijzingen opvolgen.”
En toen vond er opeens een formidabele happening plaats. Toen het lichaam op de brandstapel werd gelegd, haalde de (dode) oude man zijn laatste streek uit. Hij had onder zijn kleren machtig veel vuurwerk verstopt en opeens was het feest! Toen begonnen alle mensen uit het dorp te lachen. De twee gekke vrienden stonden te dansen en hele dorp wilde niet achterblijven. Het was geen dood, het was een nieuw leven.

                      -------------------------------------------

Een Indische Wijze gaf hierop zijn commentaar : 
 
De lach is eeuwig, het leven is eeuwig, het feest gaat door. Er komen andere spelers maar het drama wordt vervolgd. Jij lacht, na jou lacht iemand anders maar de lach verstomt niet. Jij viert feest, na jou viert iemand anders feest maar het feest gaat door. Het bestaan is continu, het is een continuüm. Het kent geen enkele onderbreking. Geen dood is dé dood, omdat elke dood een nieuwe deur opent: hij is een begin. Aan het leven komt geen eind, er is altijd weer een nieuw begin, een wederopstanding. 
Als je je droefheid weet te transformeren in feestelijkheid, zul je ook je dood kunnen transformeren in een wederopstanding. Leer die kunst zo lang er nog tijd is. 
 
                                                                          -----
 
Sigiswald en ik wensen jullie allen een zalig en gelukkig Paasfeest !!!

Sigiswald Kuijken heet u van harte welkom op de VERNIEUWDE website van zijn barokorkest La Petite Bande!

La Petite Bande staat resoluut aan de zijde van hen die verder blijven zoeken naar diepere zin en inhoud in het bestaan, en die aan den lijve de fascinatie kennen die uitgaat van waarachtige kunst - op alle gebied, in alle kunsttakken en van welke tijd of oorsprong dan ook ...

Op 1 januari 2020 was het precies 3 jaar geleden dat aan LPB definitief alle officiële subsidie vanwege de Vlaamse regering werd ontzegd. Met steun van vrienden en sympathisanten en door middel van allerlei (vaak ook ongewone) initiatieven hebben mijn vrouw Marleen Thiers en ikzelf het voortbestaan van het orkest weten te garanderen sindsdien - en daar putten wij een grote voldoening uit. Het vraagt een onophoudelijke inspanning en doorzetting - maar tegelijk ontdekken we hoe alles wat nog kàn en lukt een geschenk is - zoals het leven zelf. Small is beautiful, en less is more - met deze spreuken leren wij leven, en wij merken dat we door de moeilijkheden naar het essentiële worden teruggeleid. Dit betekent een ver-dieping ...
Zonder de bijzondere hulp en ongeveer dagelijkse administratieve zorg van onze vrijwillige medewerker Herman Siebens zouden we hier echter nooit in slagen. Boven alle anderen zijn we hem dankbaar in deze situatie !

Over enkele hoofdpunten van het La Petite Bande-verhaal voor 2020 wil ik in de volgende regels nu alvast even uitweiden.

In 2013, toen LPB een eerste maal volledig buiten de structurele subsidie-regeling was gevallen, hadden Marleen en ik het idee gehad om de LPB-kas te spijzigen door middel van een donatie-actie die was verbonden aan een boek dat ik speciaal voor deze actie schreef: "Bleib bei uns, Bach". Het boek was uitsluitend verkrijgbaar door inschrijving op één der voorgestelde donatie-formules. De actie was zeer succesvol en hielp het orkest om het hoofd boven water te houden - en tegelijk kon ik op deze manier met het ons publiek en alle geïnteresseerden mijn jarenlange ervaringen en inzichten omtrent J.S.Bach delen.

Gedurende 2018 en 2019 heb ik met het oog op een gelijkaardige donatie-actie opnieuw een boek geschreven, nu met de titel " Mijn Mozart - Zijn Toverfluit". Ja, meer dan 40 jaar lang heeft ook Mozart mijn muzikantenleven doordesemd, en in zijn Toverfluit tekent hij zichzelf te voeten uit...Het boek is inmiddels ter beschikking in de Nederlandse versie, de inteken-actie loopt sinds midden november 2019. Op deze website zult u meer details daarover kunnen vinden binnenkort.

Nadat La Petite Bande tussen 2004 en 2012 een 60-tal Bach-cantaten uitvoerde en op CD opnam (één cantate voor elke zondag van het kerkelijk jaar, en nog enkele voor bijzondere feestdagen!) zijn Bachs cantaten één der hoofdthema's gebleven van haar werking. In het kalenderjaar 2020 zal het ensemble zich eens te méér kunnen laven aan deze onuitputtelijke bron: in opdracht van het verrassende en enig opzien barende Konzerthaus in het Beierse dorpje Blaibach en dankzij de spilfiguur van de programmatie aldaar, de baszanger Thomas Bauer, zal het orkest in vier reeksen van telkens drie concerten een tiental Bach-cantaten uitvoeren die ze nooit eerder programmeerde. Ook deze stukken zullen worden opgenomen door de Heidelbergse firma ACCENT!

Bachs Mattheuspassie zal in 2020 uitzonderlijkerwijze buiten de passie-periode worden gebracht door LPB - dit op vraag van Nippon Artists Management in Japan: drie uitvoeringen rond 1 november, in Osaka, Fukuoka en Tokyo. De voor ons westerlingen nog steeds voelbaar-aanwezige spanningsboog in het jaarverloop (van de Kerstperiode via de Vasten- en Paasperiode naar de zomerperiode en dan via Allerheiligen weer opnieuw naar Kerstmis) heeft in het Verre Oosten nooit een diepgewortelde betekenis gehad - en daardoor kan ik mij probleemloos verzoenen met een Mattheuspassie daarginds buiten de voor ons 'normale' context...

De jaarlijkse Petite Bande Summer Academy in het italiaanse stadje Collevecchio (ten noorden van Rome), waar voor de negende keer op rij begaafde en entoesiaste jonge zangers en instrumentisten uit meerdere landen en continenten zullen samenkomen onder leiding van onze dochter Marie Kuijken en mijzelf, zal hier ook volle aandacht krijgen. Marie laat hierbij allen delen in de vreugde, diepgang en wakkere spitsvondigheid van de typische 18de eeuwse opera-regie. Dit is ook voor de instrumentisten een bijzonder directe en inspirerende ervaring, die vruchtbaar kan doorzinderen in hun instrumentale praktijk.

Jullie zullen ook via deze website op de hoogte blijven van de kamermuziekconcerten die door de leden van de Kuijken-familie zullen worden verzorgd in wisselende formaties, vaak ook met diverse geestverwanten...

Aan allen die dit lezen wens ik een gloedvol innerlijk leven voor 2020, vol schoonheids-besef en -ervaringen.

Sigiswald Kuijken

Boodschap van Sigiswald Kuijken

Zoals u wellicht weet, heeft de Vlaamse regering om onbegrijpelijke redenen de structurele jaarlijkse subsidie aan LPB vanaf 1 januari 2013 beeindigd: Wij zijn het enige Belgische orkest dat op deze manier behandeld is, ondanks onze internationale reputatie, en uitgebreide discografie en bijdrage aan het Belgische, Europese en inderdaad ook wereldwijde muziekleven. Het verlies van deze structurele subsidies heeft LPB in serieuze financiële moeilijkheden gebracht en we werken allemaal zeer hard om fondsen te vinden die ervoor zorgen dat ons unieke orkest kan doorgaan met zijn werkzaamheden. We zijn er zeker van dat dit kan lukken, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig zodat we ons werk kunnen voortzetten en muziek kunnen blijven maken!
Meer informatie over hoe u het orkest kunt helpen, zoals ook uitgelegd door Sigiswald, kunt u hier lezen:

Lid worden als 'Vriend van La Petite Bande'
 

Nieuw boek: “MIJN MOZART... ZIJN TOVERFLUIT”

Sigiswald en Wolfgang Amadeus zijn in dit boek een éénheid geworden!
Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.

Deze onovertroffen, meesterlijke “Toverfluit” van Mozart - samen met zijn geniale librettist Schikaneder - wordt hier door Sigiswald Kuijken liefdevol en tegelijk ook in alle eenvoud tot zijn essentie teruggebracht, zonder vreemde bedenkingen, noch eigentijdse aanpassingen.
Hij vertelt in dit boek het gehele verhaal dat ontstond uit de intense samenwerking tussen Schikaneder en Mozart.
Ook beschrijft hij alle decors die Mozart en Schikaneder daarvoor uitdachten. Hij leert ons in het boek de betekenis en de finesses van de muziek, alsook van het libretto, en beschrijft ook de karakters van de personages.

Het lezen van deze Toverfluit zal u brengen tot een zien van wat Mozart en Schikaneder zagen, en ook tot wat zij wilden tonen aan ons, zelfs nu nog in deze eenentwintigste eeuw!
Sigiswald Kuijken wil met dit betoverend boek een schat verzamelen om “La Petite Bande” verder te kunnen laten groeien en schitteren in de toekomst - inderdaad zonder de hulp van de overheid maar met de hulp van al haar bewonderaars verspreid over de gehele wereld.

De Nederlandse versie van het boek is verschenen in december 2019. De Franse, Engelse en Duitse versies van het boek zijn in voorbereiding...
Net zoals Sigiswalds Bach-boek in 2013, is ook nu dit Mozart-boek niet verkrijgbaar in de handel, noch via internet, maar wordt het alléén in eigen beheer door La Petite Bande verspreid, zodat elke euro bij La Petite Bande zélf terecht komt.

We lanceren met dit rondschrijven de inteken-actie voor het boek: u kunt kiezen tussen drie verschillende donatie-formules!
Van deze drie  is de derde formule die we voorstellen  wel heel bijzonder - ze  komt als
het ware uit de Toverfluit zelf : de prins Tamino krijgt in de eerste akte een medaillon waarop het portret van Pamina is afgebeeld, en meteen ontbrandt zijn liefde...
Denkend daaraan, heeft onze vriend Michiel Neels (goudsmid in Brugge) een medaillon bedacht waarop de beeltenis van Sigiswald te zien is. Op de keerzijde van dit medaillon zijn twee verschillende vioolkrullen afgebeeld, die kunstig door elkaar gevlochten zijn.
Dit medaillon zal door Michiel Neels telkens in brons gegoten worden, en zal als bijzonder teken van dank worden toegestuurd aan eenieder die de derde en hoogste formule kiest.

Ik wil vanuit de grond van mijn hart alle schenkers danken voor hun zeer gewaardeerde steun.
Omdat Sigiswald en ik heel veel van Plato houden neem ik van u allen afscheid met een tekst die deze grote filosoof ons naliet, over de muziek:

Muziek is een mentaliteit.
Zij geeft een ziel aan de wereld, Vleugels aan de geest,
Kracht aan de verbeelding, Betekenis aan de treurigheid, Vreugde aan alles op aarde.
Zij ligt aan de oorsprong
En is deel van
Al hetgeen dat goed,
Waar en schoon is.


Met liefde,
en ook met de allerbeste groeten van Sigiswald,
Marleen Kuijken-Thiers.
 
Dit zijn de 3 donatie-formules waaruit u uw keuze kunt maken:

“ANDANTE”
Intekening mits een schenking van 250 € (ofwel 2 x 125 €). Hiervoor ontvangt u dan het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit” gesigneerd door Sigiswald.

“VIVACE”
Intekening mits een schenking van 400 € (ofwel 2 x 200 €).
Hiervoor ontvangt u dan:
 • Het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit”, gesigneerd door Sigiswald.
 • De volledige opname van de Toverfluit (3 CDs) uitgevoerd door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken.

“PRESTO”
Intekening mits een schenking van 900 € (ofwel 2 x 450 €).
Hiervoor ontvangt u dan:
 • Het exclusieve boek “Mijn Mozart - Zijn Toverfluit”, gesigneerd door Sigiswald.
 • De volledige opname (3 CDs) van de Toverfluit, uitgevoerd door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken.
 • De bronzen medaille met Sigiswalds afbeelding!

HOE KUNT U UW DONATIE OVERMAKEN?
 
 1. Gelieve een bericht te willen zenden met de vermelding van uw naam, uw adres, de gekozen formule (Andante, Vivace of Presto), het aantal boeken dat u wenst, en de taal die u wenst (Nederlands, Frans, Engels of Duits).
  Het e-mailadres van het secretariaat van la Petite Bande is: info@lapetitebande.be 
 2. Gelieve uw betaling te verrichten per overschrijving op de rekening van ‘Votre Petite Bande’:
  IBAN: BE30 4310 6868 0111 BIC: KREDBEBB

Meer informatie

...de KROON op de crisis?

 ... een  teken van leven
          van Sigiswald Kuijken... 6 april 2020


Zoals zó velen, zijn ook de musici die zouden optreden met LPB (of met Sigiswald in kamermuziekverband) in deze merkwaardige tijden getroffen door de groeiende restricties die om begrijpelijke redenen worden opgelegd, en die het openbare leven volledig hertekenen - tot de situatie zich weer enigszins normaliseert ...  
 
Overal zijn alle concerten afgezegd; hoe of wanneer sommige daarvan zullen kunnen worden "ingehaald" op latere datum, is nu nog niet in te schatten. Het overzicht op deze website toont de stand van zaken ...
 
Intussen vergt de toestand een aanpassing van onze levensfilosofie, of minstens een bewust besluit om aan essentiële aspecten van onze overtuigingen nu een daadwerkelijke en praktische voorrang te geven. 
 

In een periode van algemene crisis ontstaat als reactie bij velen gelukkig een verhoogde solidariteit, een mentaliteitsverandering ... Alsof vanuit een diepe kern binnen in ons leven (en binnen in ons samen-leven) vanzelf een energie begint te ontwaken die het getij wil doen keren... Hoe, precies, dat is nog onduidelijk. 
 
De zaak is, de weg open te houden om deze frisse energie vrije loop te laten, zodat ze in praktijk merkbaar en werkbaar kan worden. 
Daarom moeten we vóór alles een positieve ingesteldheid blijven behouden doorheen deze chaos. Onze eigen gemoedstoestand straalt af op de anderen, we kunnen dus een verschil maken. Angela Merkel's suggestie, om bij alle begroetingen in deze dagen mekaar één seconde langer in de ogen te kijken met een glimlach op ons gelaat is een prachtige, zeer welkome raad! 
 
 Muziek kan ook een diepe troost zijn voor wie niet in de gelegenheid is om veel praktische initiatieven te ondernemen - de kracht van schoonheid komt van héél diep, nl. van dáár waar ook de liefde vandaan komt ! 
Luister en wees lang stil, neem de tijd voor mooie en goede dingen in deze dagen van verplichte werkloosheid... Het heeft een versterkend en genezend effect!
 
Doe verder alles om je immuniteit te verhogen - veel bewegen, goed ademen, profiteren van de zon en van de verbeterende luchtkwaliteit !!!
 
Laat we onze gedachten aldus richten op het welzijn van onze Moeder Aarde, van onze hele wereld, waarvan we allen zonder onderscheid een werkzaam deeltje zijn...! 
 
Salve,  
 
Sigiswald Kuijken.
 
 

'Bleib bei uns, Bach” nu in promotie

De Nederlandstalige versie van Sigiswald Kuijkens Bach-boek  "Bleib bei uns, Bach” kunt u nog bekomen zolang de voorraad strekt.   

 •  Bij een donatie van 80 € aan LPB krijgt u dit  Bach-boek mét de bijhorende CD van Bachs  cantate BWV 147  toegestuurd.  
 •  Bij een donatie van 60 € verkrijgt u het boek zonder de CD.

Hoe?
 1. Gelieve een bericht te willen zenden met de vermelding van uw naam, uw adres, het aantal boeken dat u wenst, en de taal die u wenst (Nederlands, Frans, Engels of Duits). Het e-mailadres van het secretariaat van la Petite Bande is: info@lapetitebande.be
 2. Gelieve uw betaling te verrichten via overschrijving op de rekening van ‘Votre Petite Bande’:
  IBAN: BE30 4310 6868 0111
  BIC: KREDBEBB

Nieuws

30 januari 2020
Interview: Mattheüs Passie in Amsterdam
Intiem zoals 300 jaar geleden: De barokke muziekvisionair Sigiswald Kuijken dirigeert de Matthä...
18 juni 2019
Nieuwe release: The Chamber Music - The Accent Recordings (1978 - 2007)
Winnaar van de  Diapasion d'O  2019
18 juni 2019
Nieuwe release: The Concertos - The Accent Recordings 2006-2016
Vivaldi  - Bach - Telemann - Haydn - Mozart
Uw browser is verouderd.

Update uw browser, of gebruik Google Chrome voor een betere gebruikservaring.